Geveze Mobil

Geveze Mobil

Yönetim Anlayışımız İnsanların rahat bir şekilde ve güvenli bağlantı yöntemiyle gönüllerince sohbet edebilmesi, yeni dostlıklar kurması ve hoş zaman geçirmesi adına herşeyi en ince detayına kadar düşünmekteyiz. Özel sohbetlerde uzaktan uzağa şifreleme More »

Geveze Mobil Sohbet

Geveze Mobil Sohbet

Geveze söyleşi Odaları Hoşgeldin, sanal alemin en Geveze sohbet Platformuna katılmak üzeresin. Şunlara göz atmanda yarar var; 18 Yaşından küçükler giremez. Özel bilgilerin paylaşımı yasaktır. T.C Yasalarınca suç sayılan davranışlar yasaktır. Yardım More »

kral pestil

kral pestil

1Kral Pestil Köme BÜYÜKBAYRAKTAR GIDA SAN. TİC.LTD. ŞTİ. Büyükbayraktar kardeşler aile olarak 1950 yılından beri Gümüşhane’de ev ölçeğinde üretilen ve kış aylarının vazgeçilmez geleneksel gıdaları olan pestil, köme ve pekmezi üretmekte iken; More »

Sohbet

Sohbet

Chat sohbet Odaları İletişimin insan yaşamı ile birlikte başlaması ve insanoğluın gerekliliklerini yerine getirmesi son aşama önemli bir konudur. İletişim insanlığın oluşumundan bu yana mevcud, gelişimini sürekli devam ettiren, kendisini dillere ayıran More »

Gabile Mobil

Gabile Mobil

Degerli sohbetbasla.Com Kullanicilari,adece Gay ve mobil Gabile Chat kullanıcılarına hitap eden kanallarımızda rahatça sizlerde mobil Gabile Chat yapabilirsiniz. Coqu sunuyucularda gabile nickleri sunucuya girdiqinde botlar tarafindan atilir bizde böyle bişeyin gerek kalmadiqini More »

 

seviyeli sohbet

Seviyeli Sohbet
Seviyeli insanlarýn kendilerine müsait tarzda sohbet etmeleri beklenti olarak gayet doðaldýr. Bu beklentilerin dýþýnda hareket eden insanlar için camia içerisinde edepsiz, karaktersiz, terbiyesiz gibi sýfatlar yüklenir. Aslýnda bunu yapmak yerine onlara müspet eleþtiriler yaparak (ben dili kullanarak) hizaya gelmelerine yardýmcý olmak daha ahlaki bir davranýþtýr. Bilindiði kadar zor olmayan insan eðitimi ne yazýk ki günümüzde teknolojik geliþmelerin hýzlý ilerlemesi ile zorlaþtý. Okullarda verilen eðitimler sohbet temalı baþlýklar altýnda gençlere ve küçüklere öðretilmeye çalýþýlsa dahi tablet üstünden yapýlan eðitim kararı ezberci bir neslin yetiþmesi kaçýnýlmaz oldu!

Seviyeli Sohbet Nasýl Edilir?
Seviye kelime anlamý olarak bulunulan ortamýn ya da mevkii’nin kiþiye yüklemiþ olduðu uymasý ihtiyaç duyulan kurallar çerçevesidir. Tam anlamýyla bu þekilde özetlemek sanýrým doðru olanýdýr. Farklý kaynaklarda farklý şekilde nitelendirmelere rastlamanýz mümkündür. Bu tanýmý, genelde herk yaþtan insanlarý rahatça kavrayabilmesi için yaptýðýmýzý ayraç içinde bilmenizde fayda vardýr. Büyüklerle yapýlan sohbetlerde bir takým adabı muaşeret kurallarý bulunur. Bu kurallar genel anlamda bireyler aile terbiyesi adý altýnda verilmesi ön görülür, lakin bazý durumlarda bireyler ufak yaþlarda almasý ihtiyaç duyulan bir takým örnekleri yanlýþ alýr yada algýlar. Bu durum çocuk olduklarý için yadýrganmaz ancak büyükler ile nasýl konuþulmasý gerektiðini bilmediði için bazý toplum içinde farklý kiþiler tarafýndan eleþtirilerin hedefi olabilir. Ýstenmeyen bu durum da ise, derhal birey de kendini savunma iç güdüsü ortaya çýkar yada sonsuza dek susar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbet

Sohbet Odaları

Yetişkin Sohbet

Cinsel Sohbet

Gabile Sohbet
Gay Sohbet
Geveze Mobil Geveze Sohbet Geveze Sohbet Geveze Chat Ome TV Ome TV Ome TV OmeTV Ome.TV Gabile Sohbet Gabile Chat Ome TV Ome TV